Què seria jo segons la meva mida

La majoria de comerços són considerats microempreses. Tot i això existeixen diferents formes segons la mida:

  • Microempreses:           Màx. 10 treballadors i 2 milions € de facturació.
  • Petites empreses:        Màx. 50 treballadors i 8 milions € de facturació.
  • Mitjanes empreses:     Màx. 250 treballadors i més de 8 milions € de facturació.
  • Gran empresa:             Més de 250 treballadors.