Què és?

Vic Reactiva és un projecte de l’Associació Vic Comerç que pretén ser una eina de consulta útil perquè un emprenedor pugui trobar oportunitat de negoci a la ciutat de Vic amb les màximes facilitats i tenint una visió general de la realitat socio-econòmica i comercial de la capital d’Osona.

Vic Reactiva tria una sèrie d’aspectes claus que l’inversor ha de tenir en compte a l’hora de plantejar-se la creació d’una nova activitat. Entre aquests aspectes, es destaquen unes dades bàsiques de la ciutat, el mix comercial, de restauració i serveis de la zona, un estudi de valoració de l’eix comercial i del perfil del comprador, els locals més estratègics i que actualment estan buits, els tràmits d’obertura que es demanen des de l’Ajuntament, entre d’altres.

En definitiva, aquest portal vol ajudar a fomentar la creació de nova activitat comercial i de serveis als dos eixos comercials de la ciutat de Vic posant a disposició tota la informació necessària per estalviar els primers desplaçaments i gestions.

 Eixos comercials de Vic

vic centre plànol   vic sud plànol