Perquè hi ha una oferta sostenible de locals

El centre de Vic té una alta concentració comercial i el seu índex de desocupació de locals és baix. Només un 15,4% dels 855 locals comercials estan buits. Aquest fet demostra la gran vitalitat que té el centre urbà i fa que encara sigui sostenible la coexistència entre l’oferta de locals buits i les activitats obertes.