Perquè hi ha una oferta sostenible de locals disponibles

El centre de Vic té una alta concentració comercial i el seu índex de desocupació de locals és baix. Només un 20.2% dels 890 locals comercials estan disponibles. Aquest fet demostra la gran vitalitat que té el centre urbà i fa sostenible la coexistència entre l’oferta de locals buits i les activitats obertes.

L’Eix del sud, amb unes altres dinàmiques comercials, concentra la major part del comerç en una sèrie de carrers principals i la desocupació de locals només s’accentua en els carrers més perifèrics. Tot i així, els barris del Remei-Estadi segueixen amb percentatges similars als de l’eix del centre i tenen un 19.87% de locals buits