Perquè és ciutat universitària

La Universitat de Vic es caracteritza per estar situada en un entorn ideal per a l’estudi i la relació. Aquest centre docent compta amb estudis de grau, màsters, doctorats i postgraus i cursos de formació continuada.

La UVic és una universitat de proximitat, compromesa amb el desenvolupament econòmic i social de la comarca, territori i país, mitjançant la recerca i de transferència de coneixement, i amb una clara vocació europea i internacional.

 La Universitat de Vic:

–  Disposa de més de 5.500 estudiants matriculats.

–  Té 700 professors i personal de serveis contractats.

–  El 77% dels estudiants no són de la comarca d’Osona.

–  1.100 estudiants decideixen quedar-se a viure a Vic en un pis d’estudiants o en una de les residències de la ciutat.

Font: Universitat de Vic (dades del curs 2020-2021)