Comunicació prèvia d’obertura

A on l’he de tramitar?

 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (C. de la Ciutat, 1). Horari:
  • De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
  • Dilluns i dimecres de 16.00 h a 18.00 h (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre, les vigílies dels dies festius, la Setmana Santa i les festes de Nadal)
  • Dissabtes, de 10.00 h a 12.30 h (fins el dia 1 de juliol)
 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (C. Virrei Avilés, 34). Horari:
  • De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h (excepte les festes de Nadal i, depenent de les necessitats del servei, la Setmana Santa i el mes d’agost)
 • Telemàticament

Quin altre tràmit s’ha d’haver realitzat anteriorment ?

 Que he de presentar?

 Qui el pot tramitar?

 • Qualsevol persona física o jurídica.

Quin altre tràmit s’ha d’haver fet anteriorment?

 • En algunes activitats es requereix realitzar un tràmit previ, si és així, no es pot presentar la comunicació d’inici de l’activitat en un establiment fins que la intervenció prèvia sobre l’activitat establerta per la normativa sectorial finalitzi favorablement,Cal disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

Quines despeses tindré?

 • El valor i forma de pagament són els que determina l’ordenança fiscal núm. 13 vigent de l’Ajuntament de Vic.
  La tramitació d’aquest procediment genera una taxa de 300,00 €.
 • S’aplicaran bonificacions en el pagament de la llicència en els següents casos:
  * Canvi de titularitat: bonificació del 80%
  * Trasllat: bonificació del 50%
  * Ampliació: bonificació del 25% Sempre i quan l’activitat no tingui tributs pendents de pagament
  * Comerços que tinguin una superfície de fins a 150m2: bonificació del 95%.
  Cal sol·licitar-la específicament fent servir un model de sol·licitud general.
 • D’acord amb l’article 5 de l’ordenança fiscal número 13, s’aplicarà una reducció del 95 % de les taxes meritades amb motiu de l’inici de noves activitats comercials i de serveis professionals que compleixin almenys tres de les condicions següents:
  1. Que sigui comerç de proximitat, entenent-se com a tal, aquell que tingui una superfície total inferior a 150 metres quadrats.
  2. Que suposin una diversificació de l’oferta comercial existent al sector delimitat, i vingui a resoldre una mancança real dins del sector.
  3. Que es tracti d’establiments singulars, sigui pel seu caràcter innovador o per la capacitat d’atracció de clients, o d’altres activitats.
  4. Que es tracti d’activitats amb marca pròpia.
  5. Que es tracti d’activitats desenvolupades per artistes, artesans i dissenyadors. Per obtenir aquesta bonificació cal sol·licitar-la i adjuntar la documentació justificativa del compliment d’almenys tres de les condicions.
  * Un cop calculada la liquidació tindran una reducció/bonificació en la tarifa d’un 10 % quan s’instal·lin en els carrers de 2a categoria i d’un 20 % en els de 3a categoria. La llista de carrers compresos en cada categoria la trobareu en el darrer apartat de les ordenances fiscals.