Comunicació prèvia d’obertura

A on l’he de tramitar?

 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (C. de la Ciutat, 1). Horari:
  • De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
  • Dilluns i dimecres de 16.00 h a 18.00 h (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre, les vigílies dels dies festius, la Setmana Santa i les festes de Nadal)
  • Dissabtes, de 10.00 h a 12.30 h (fins el dia 1 de juliol)
 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (C. Virrei Avilés, 34). Horari:
  • De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h (excepte les festes de Nadal i, depenent de les necessitats del servei, la Setmana Santa i el mes d’agost)
 • Telemàticament

Quin altre tràmit s’ha d’haver realitzat anteriorment ?

Cal disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

 Que he de presentar?

 Qui el pot tramitar?

 • Qualsevol persona física o jurídica.

Quines despeses tindré?

 • Per la tramitació del procediment de comprovació de l’expedient de comunicació prèvia per l’obertura d’establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental fins a 500 m2: 254,70 €.
 • Per cada 100 m2 o fracció de superfície, amb una tolerància del 10%: 5,40 €.

Més informació