Permís d’obres

Si s’han de realitzar obres,  s’ha d’obtenir el permís d’obres i pagar l’ICIO (Impost Construccions, Instal·lacions i Obres)

A on l’he de tramitar?

 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (C. de la Ciutat, 1). Horari:
  • De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
  • Dilluns i dimecres de 16.00 h a 18.00 h (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre, les vigílies dels dies festius, la Setmana Santa i les festes de Nadal)
  • Dissabtes, de 10.00 h a 12.30 h (fins el dia 1 de juliol)
 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (C. Virrei Avilés, 34). Horari:
  • De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h (excepte les festes de Nadal i, depenent de les necessitats del servei, la Setmana Santa i el mes d’agost)
 • Telemàticament

Que he de presentar?

 Qui el pot tramitar?

 • Qualsevol persona física o jurídica.

Quin altre tràmit s’ha d’haver realitzat anteriorment?

 • Si l’edifici o l’espai està inclòs en les zones 1 “centre històric” i 2 “teixits antics d’edificacions” del POUM o en el Catàleg de Béns Protegits cal presentar la documentació especificada en l’article 451 del POUM.

Quines despeses tindré?

 • Taxa de llicències urbanístiques de les ordenances  5 i 7:
  • Per la presentació a les oficines municipals de la sol·licitud de llicència d’obres: 26,85 €
  • Per la presentació a les oficines municipals d’una comunicació prèvia d’obres: 5,5 €
 • Obres de nova planta i reforma: 0,90% del pressupost d’execució material de l’obra i, en cas de que el 0,90% del pressupost d’execució material doni un valor inferior al 59,00 € es cobraran els drets mínims de 59,00 €
  Obres de reforma de locals comercials, situats a la planta baixa: 2,85 €/m2
 • La taxa de llicència d’obres té una bonificació del 10%.
 • Pagament de l’ICIO, que és d’un import del 2,31 % del pressupost d’execució material.

*Les taxes i l’ICIO es liquidaran per separat.

 

Més informació