Tramitar el DUE

El Document Únic Electrònic necessari per crear aquestes formes d’empresa o constituir-nos com a autònoms que s’han mencionat es pot tramitar de dos maneres diferents:

  • De manera presencial: Tot i ser presencial haurem de realitzar alguns tràmits de manera telemàtica com la sol·licitud de registre de nom o la búsqueda de notaris. Per aquesta via podem crear una SLNE (Societat Limitada Nova Empresa) però no aprofitem els avantatges mencionats que aquesta forma empresarial ens ofereix.
  • De manera telemàtica: Tot i ser telemàtic ens haurem de dirigir una vegada a un dels Punts d’Assessorament i Inici de Tramitació que hi ha a Catalunya. Des d’allà i amb la idea de la denominació social podrem tramitar el DUE. Les oficines més pròximes són:

Perquè aquest procés es pugui realitzar de manera ràpida i efectiva caldrà que tinguem certa informació pel que fa a matèria tributària i Seguretat Social.