Formes jurídiques recomanades

Les formes jurídiques recomanades per a microempreses i petites empreses són:

 
En tots els casos que s’exposen ens podem constituir en la major part de manera telemàtica i estalviant d’aquesta manera temps i diners. No s’observen les vies clàssiques, doncs creiem que mitjançant una via telemàtica es podrà gestionar més ràpid i de manera més senzilla. Una microempresa hauria d’invertir el mínim temps possible en realitzar els tràmits de constitució i gestions prèvies, doncs al ser pocs els que estaran treballant en ella, la principal preocupació hauria de ser la de dedicar el màxim temps possible a elaborar la idea i crear un bon projecte perquè el negoci tingui sortida. Sempre serà necessari el DUE (Document Únic Electrònic) que es tramitarà en un PAIT (Punt d’ assessorament i inici de tramitació).