Primeres consideracions

El primer que s’ha de tenir clar per obrir un negoci és:

  • Tenir una idea clara, estudiada i precisa del què volem oferir.
  • Planificar i gestionar quins seran els passos a seguir. Pensar en un pla d’actuacions a curt termini.
  • Pensar i valorar si podem assumir la inversió necessària.

Què no s’hauria de fer:

  • Actuar sense pensar. Sense un bon pla d’actuacions a seguir serà molt difícil que el nostre negoci pugui tirar endavant. No n’hi ha prou de tenir una bona idea, s’ha de madurar i estudiar.
  • Obsessionar-se amb una idea. Si després de valora-la veiem que és inviable no ens hem d’obsessionar en dur-la a terme sinó que hem de pensar en una altra possibilitat més factible.
  • Anar per sobre les possibilitats. No podem voler, obtenir, posseir, ingressar, vendre o invertir més del que realment entra dintre els nostres límits i possibilitats. Sempre hi haurà temps per créixer i per ampliar el negoci.

Pensem que el millor per conèixer tot lo previ a l’obertura d’un comerç és elaborar un pla d’empresa. Aquesta serà la manera més segura i més fiable de conèixer si el nostre negoci pot prosperar i si és viable.

Web INICIA